Lyssna på Jimmy Forsberg, verksamhetsutvecklingsledare Skanska Digitala Hub, erfarenheterna med att driva förändring och delaktigheten att ta fram branschgemensam standard för att effektivisera granskningshantering i designfasen genom BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard.

Från idé till att lyckas med praktisk tillämpning med bred spridning och tillämpning i branschen där det nu även intresse finns från UK och USA.

Se länk för mer information: 

https://www.beast.se/standarder/beast-document/granskning-projektering/