Jan-Olof Edgar, Produktchef AMA Svensk Byggtjänst. Byggnadsingenjör med projektörsbakgrund och har under de senaste 25 åren blivit känd som en av pionjärerna och pådrivarna inom BIM i svensk byggsektor. 

Han har arbetat i alla delprocesser inom byggproduktion och fastighetsförvaltning – inte minst med fokus på informationshantering, digitalisering och BIM. Även en av initiativtagarna till utvecklingen av det nya klassifikationssystemet inom samhällsbyggnad – CoClass