Olle Samuelson är VD för BIM Alliance och arbetar som FoI-strateg hos IQ Samhällsbyggnad. 

Han har en lång bakgrund i samhällsbyggnadssektorn och har arbetat med utvecklingsfrågor och digitalisering i flera olika roller. Olle arbetar bland annat med ledning av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och har nyligen blivit utnämnd till adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.