Episod 73: Paper Province – IndBygg

November 9,2021 00:45:5 Elin Appel är projektledare vid Paper Province och driver det EU-finansierade projektet IndBygg med syfte att främja industriell träbyggnation inom Värmland och Dalarna. Hennes stora intresse för industriellt byggande väcktes redan under studietiden vid Luleå tekniska universitet. Efter sin civilingenjörsexamen har hon verkat i olika roller på såväl entreprenörs- som konsultsidan för … Fortsätt läsa Episod 73: Paper Province – IndBygg